• İPARD 2 İLK ÇAĞRI DÖNEMİ YAYINLANDI
   KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINDA İKİNCİ YARI BAŞLADI 2007-2013 Program Dönemini başarıyla tamamlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 2014-2020 Dönemi Hibe Destek Programı’na yönelik ilk hibe çağrısına 18.12.2015 tarihi itibariyle çıktı.
  • İPARD 2 İLK ÇAĞRI DÖNEMİ YAYINLANDI
   KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINDA İKİNCİ YARI BAŞLADI 2007-2013 Program Dönemini başarıyla tamamlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 2014-2020 Dönemi Hibe Destek Programı’na yönelik ilk hibe çağrısına 18.12.2015 tarihi itibariyle çıktı.
  • İPARD 2 İLK ÇAĞRI DÖNEMİ YAYINLANDI
   KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINDA İKİNCİ YARI BAŞLADI 2007-2013 Program Dönemini başarıyla tamamlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 2014-2020 Dönemi Hibe Destek Programı’na yönelik ilk hibe çağrısına 18.12.2015 tarihi itibariyle çıktı.
  • İPARD 2 İLK ÇAĞRI DÖNEMİ YAYINLANDI
   KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINDA İKİNCİ YARI BAŞLADI 2007-2013 Program Dönemini başarıyla tamamlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 2014-2020 Dönemi Hibe Destek Programı’na yönelik ilk hibe çağrısına 18.12.2015 tarihi itibariyle çıktı.
  • İPARD 2 İLK ÇAĞRI DÖNEMİ YAYINLANDI
   KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINDA İKİNCİ YARI BAŞLADI 2007-2013 Program Dönemini başarıyla tamamlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 2014-2020 Dönemi Hibe Destek Programı’na yönelik ilk hibe çağrısına 18.12.2015 tarihi itibariyle çıktı.
  • İPARD 2 İLK ÇAĞRI DÖNEMİ YAYINLANDI
   KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINDA İKİNCİ YARI BAŞLADI 2007-2013 Program Dönemini başarıyla tamamlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 2014-2020 Dönemi Hibe Destek Programı’na yönelik ilk hibe çağrısına 18.12.2015 tarihi itibariyle çıktı.
  • İPARD 2 İLK ÇAĞRI DÖNEMİ YAYINLANDI
   KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINDA İKİNCİ YARI BAŞLADI 2007-2013 Program Dönemini başarıyla tamamlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 2014-2020 Dönemi Hibe Destek Programı’na yönelik ilk hibe çağrısına 18.12.2015 tarihi itibariyle çıktı.
  • İPARD 2 İLK ÇAĞRI DÖNEMİ YAYINLANDI
   KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINDA İKİNCİ YARI BAŞLADI 2007-2013 Program Dönemini başarıyla tamamlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 2014-2020 Dönemi Hibe Destek Programı’na yönelik ilk hibe çağrısına 18.12.2015 tarihi itibariyle çıktı.
  • İPARD 2 İLK ÇAĞRI DÖNEMİ YAYINLANDI
   KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINDA İKİNCİ YARI BAŞLADI 2007-2013 Program Dönemini başarıyla tamamlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 2014-2020 Dönemi Hibe Destek Programı’na yönelik ilk hibe çağrısına 18.12.2015 tarihi itibariyle çıktı.
  • İPARD 2 İLK ÇAĞRI DÖNEMİ YAYINLANDI
   KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINDA İKİNCİ YARI BAŞLADI 2007-2013 Program Dönemini başarıyla tamamlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 2014-2020 Dönemi Hibe Destek Programı’na yönelik ilk hibe çağrısına 18.12.2015 tarihi itibariyle çıktı.
  • İPARD 2 İLK ÇAĞRI DÖNEMİ YAYINLANDI
   KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINDA İKİNCİ YARI BAŞLADI 2007-2013 Program Dönemini başarıyla tamamlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 2014-2020 Dönemi Hibe Destek Programı’na yönelik ilk hibe çağrısına 18.12.2015 tarihi itibariyle çıktı.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri

UYGUN HARCAMA TUTARI

EN AZ: 5.000 AVRO  EN FAZLA: 500.000 AVRO

DESTEK ORANI: %65

Genel Seçim Kriterleri Puanlar
Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil  ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 40 yaşının altındaysa. 10
Başvuru sahibi, dağ veya orman köylerinde faaliyette bulunan bir çiftçiyse 10
Yatırım bir kadın girişimci tarafından gerçekleştirilmekteyse veya proje sahibi bir kadınsa 10
Başvuru sahibinin, ekonomik faaliyet alanında bir mesleki sertifikası, diploması veya 3 yıl  deneyimi bulunuyorsa 10
Yatırım,  kabul  edilmiş  bir  Yerel  Kalkınma  Stratejisine  dayanıyor  ve  bu  strateji  üzerine    inşa

edilmişse

20
Başvuru sahibi bir üretici örgütü, birliği veya kooperatifiyse 10
Proje, bitki yetiştiriciliği, arıcılık/bal üretimi, mikro ve küçük ölçekli işletmeler, kırsal turizm ve

rekreasyonel faaliyetler, su ürünleri yetiştiriciliği ve makine parkları alanlarında enerji talebini  karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji tesisi kurulumu içeriyorsa

10

 

Her bir sektör için özel seçim kriterleri
Hayvansal ve bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi,  hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması Başvuru sahibi, mevcut bir tarımsal işletme/firma ise

ve Organik Tarım / İyi Tarım Uygulamaları sertifikasına  sahipse

10
Proje, üretim, işleme ve pazarlama bileşenlerinin

tümünü içeriyorsa

Zanaatkarlık ve Yöresel Ürünler Yatırım, Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan bir

Coğrafi İşarete sahip sertifikalı bir yerel tarım veya gıda  ürünü / veya geleneksel el sanatları üretimini

hedefliyorsa

10
Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler Başvuru sahibi, mevcut bir konaklama tesisi / işletmesi  (yeme içme tesisi / rekreasyon tesisi) ise. 20
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Alabalık, sazan, çipura ve levrek dışındaki türler  yetiştiriliyorsa. 20
Makine Parkları Başvuru sahibi, tarımsal makine ve ekipmanlar için

bakım ve tamir hizmetleri sağlayan veya bu tür  ekipmanlar için kiralama hizmetleri sunan mevcut bir

işletme, örgüt, birlik veya kooperatifse

20
Yenilenebilir Enerji Tesisleri Başvuru sahibi yatırımın yapıldığı bölgede yaşayan bir

gerçek kişi ise.

20
TOPLAM 100

 

ÇİFTÇİ

(Çiftçi ya da çiftçinin hane halkı  üyesi olan gerçek kişi ve tarım  dışı ekonomik faaliyeti  olmayan)

ÇKS-AKS-SÜKAS

GERÇEK KİŞİ

(Kırsal alanda ikamet eden)

TÜZEL KİŞİ

(Kırsal alanda faaliyet  gösteren)

Bitkisel üretimin  çeşitlendirilmesi ve bitkisel  ürünlerin işlenmesi ve  pazarlanması KIRSAL ALAN ya da  KENTSEL ALAN KIRSAL ALAN KIRSAL ALAN
Arıcılık ve balın üretilmesi,  işlenmesi ve pazarlanması KIRSAL ALAN ya da

KENTSEL ALAN

KIRSAL ALAN KIRSAL ALAN
Zanaatkarlık ve yöresel ürün  işletmeleri KIRSAL ALAN ya da  KENTSEL ALAN KIRSAL ALAN (SATIŞ  YERİ KENTSEL ALAN) KIRSAL ALAN
Kırsal turizm ve rekreasyonel  faaliyetler KIRSAL ALAN KIRSAL ALAN KIRSAL ALAN
Su ürünleri yetiştiriciliği KIRSAL ALAN ya da  KENTSEL ALAN KIRSAL ALAN (SATIŞ  YERİ KENTSEL ALAN) KIRSAL ALAN
Makine parkları KIRSAL ALAN KIRSAL ALAN KIRSAL ALAN
Yenilenebilir enerji tesisleri KIRSAL ALAN KIRSAL ALAN KIRSAL ALAN